Gói cước lắp đặt Viettel

ECO6
165.000đ
Modem: 2 băng tầng
Tốc độ: 80 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Fast 2
189.000đ
Modem: 2 băng tầng
Tốc độ: 150 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Fast 3
229.000đ
Modem: 2 băng tầng
Tốc độ: 250 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Mesh 1
229.000đ
Modem: 2 băng tầng + 1 modem Homwifi
Tốc độ: 150 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Mesh 2
255.000đ
Modem: 2 băng tầng + 2 modem Homwifi
Tốc độ: 250 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Mesh 3
299.000đ
Modem: 2 băng tầng + 3 modem Homwifi
Tốc độ: 300 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F90N
440.000đ
Tốc độ: 90Mbps
Băng thông trong nước: 90Mpbs
Băng thông quốc tế: 2Mpbs
IP: 1 IP Động
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F90BASIC
660.000đ
Tốc độ: 90Mbps
Băng thông trong nước: 90Mpbs
Băng thông quốc tế: 1Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F90FLUS
880.000đ
Tốc độ: 90Mbps
Băng thông trong nước: 90Mbps
Băng thông quốc tế: 3Mbps
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F200
1.110.000đ
Tốc độ: 200Mbps
Băng thông trong nước: 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 2Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F200BASIC
2.220.000đ
Tốc độ: 200Mbps
Băng thông trong nước: 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 4Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F200PLUS
4.440.000đ
Tốc độ: 200Mbps
Băng thông trong nước: 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 6Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ

Dịch vụ Viettel

Gói cước lắp đặt Viettel

ECO6
165.000đ
Modem: 2 băng tầng
Tốc độ: 80 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Fast 2
189.000đ
Modem: 2 băng tầng
Tốc độ: 150 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Fast 3
229.000đ
Modem: 2 băng tầng
Tốc độ: 250 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Mesh 1
229.000đ
Modem: 2 băng tầng + 1 modem Homwifi
Tốc độ: 150 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Mesh 2
255.000đ
Modem: 2 băng tầng + 2 modem Homwifi
Tốc độ: 250 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
Mesh 3
299.000đ
Modem: 2 băng tầng + 3 modem Homwifi
Tốc độ: 300 Mpbs
Combo 1: Internet + truyền hình TV360app
Combo 2: Internet + truyền hình TV360 đầu thu
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F90N
440.000đ
Tốc độ: 90Mbps
Băng thông trong nước: 90Mpbs
Băng thông quốc tế: 2Mpbs
IP: 1 IP Động
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F90BASIC
660.000đ
Tốc độ: 90Mbps
Băng thông trong nước: 90Mpbs
Băng thông quốc tế: 1Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F90FLUS
880.000đ
Tốc độ: 90Mbps
Băng thông trong nước: 90Mbps
Băng thông quốc tế: 3Mbps
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F200
1.110.000đ
Tốc độ: 200Mbps
Băng thông trong nước: 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 2Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F200BASIC
2.220.000đ
Tốc độ: 200Mbps
Băng thông trong nước: 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 4Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ
F200PLUS
4.440.000đ
Tốc độ: 200Mbps
Băng thông trong nước: 200Mpbs
Băng thông quốc tế: 6Mpbs
IP: 1 IP Tĩnh
Đóng trước 06 tháng tặng 02 tháng
Liên hệ

Danh sách gói

ST15K
15.000đ
Data: 3GB
HSD: 3 ngày
Soạn: ST15K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST30K
30.000đ
Data: 7GB
HSD: 7 ngày
Soạn: ST30K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST70K
70.000đ
Data: 15GB + Free dùng Tiktok
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST90K
90.000đ
Data: 30GB + Free dùng Tiktok
HSD: 30 ngày
Soạn: ST90 MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST120K
120.000đ
Data: 60GB + Free data xem phim
HSD: 30 ngày
Soạn: ST120K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST150K
150.000đ
Data: 90GB + Free data xem phim
HSD: 30 ngày
Soạn: ST150K MO gửi 9123
Áp dụng cho tất cả thuê bao
ST70
70.000đ
Data: 30GB/ tháng
HSD: 30 ngày
Soạn: ST70 MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ST60N
60.000đ
Data: 60GB/tháng
HSD: 30 ngày
Soạn: ST60N MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
ST90N
90.000đ
Data: 120GB/ tháng
HSD: 30 ngày
Soạn: ST90N MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120
120.000đ
Data: 60GB/tháng
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120 MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120N
120.000đ
Data: 60GB/tháng
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120N MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
V120Z
90.000đ
Data: 120GB/ tháng
Miễn phí: nội mạng < 20p + 50p ngoại mạng
HSD: 30 ngày
Soạn: V120Z MO gửi 9123
Áp dụng cho thuê bao thuộc danh sách
D10
10.000đ
Data: 3GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D10 MO gửi 9123
D15
15.000đ
Data: 5GB
HSD: 1 ngày
Soạn: D15 MO gửi 9123
D70
70.000đ
Data: 7GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D70 MO gửi 9123
D90
90.000đ
Data: 10GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D90 MO gửi 9123
D120
120.000đ
Data: 12GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D120 MO gửi 9123
D200
200.000đ
Data: 20GB
HSD: 30 ngày
Soạn: D200 MO gửi 9123